Kommittéer

Bankommitté

Jörgen Lundberg, sammankallande
Kristian Ribbnäs
Martin Pedersen
Kim Flygenring, styrelserepresentant

Fastighetskommitté

Anders Pålsson, sammankallande
Jörgen Lundberg
My Barkebo
Jörgen Malmberg
Johan Paulcén

Medlemskommitté

Lizette Persson
My Barkebo

 

Tävlingskommitté