Årsmöte 2017 – Notera platsen

Posted on Posted in Kart, Klubben, MC, Möten

Officiell inbjudan: Inbjudan till årsmöte 2017

Datum: 2017-02-13
Tid: 19:00
Buffé: 17:30. 145kr/pp
Plats: Vellinge golfklubb

Härmed bjuder vi in till årsmöte i Malmö Automobilklubb 13/2 2017. Då klubbhuset inte är i särskilt trevligt skick just nu, på grund av ombyggnationen, kommer vi inte att hålla årsmötet i våra egna lokaler. Vi har Istället fått låna restaurangen på Vellinge golfklubb.

Innan årsmötet kommer det att finnas möjlighet att äta lite varm buffé till en kostnad av 145kr och vi tycker det hade varit jättetrevligt om så många av er som möjligt kom innan. Serveringen börjar 17:30. För att underlätta för restaurangen skulle vi gärna vilja veta hur många av er som tänkte äta, var snälla och anmäl er på länken nedan innan måndagen den 6/2 2017 (måndagen innan)

Anmälan till att äta innan: https://goo.gl/forms/0PQSYbIIyNqvRKvi2

Motioner

Motioner skickas in senast 2016-02-02 om övriga medlemmar ska hinna ta del av motionerna och dess innehåll.

Medlemsavgift & rösträtt

Inför mötet är att det viktigt att du betalar medlemsavgiften för 2016 för att erhålla rösträtt vid årsmötet. Betalningen skall vara oss tillhanda senast 2016-02-10.

Om du inte löst medlemsavgift varken 2016 eller 2017 anses du inte vara medlem och har därmed inte tillträde till årsmötet.

Betalning till föreningen skall ske via föreningens betalningshemsida www.mak.nu/medlemskap/ du kan endast betala för medlemsskapet till MAK på denna sida. Information om betalning för träningskort kommer att publiceras inom kort.

Styrelseposter

Under årsmötet ska följande poster tillsättas.

  • 1 Ordförandepost om 2 år
  • 3 styrelseledamotposter om 2 år
  • 2 suppleantposter om 1 år
  • 2 revisorposter om 1 år
  • 1 Revisorsuppleantpost om 1 år
  • 3 Valberedning varav en sammankallande om 1 år

Skulle ni vara intresserade av att delta i föreningens styrelsearbete, kontakta valberedningen eller styrelsen på styrelse@mak.nu

Klubben är i stort behov av en ny kassör så det hade varit jättetrevligt om någon skulle vilja ställa upp som detta och samtidigt ingå i styrelsen.

Motioner, propositioner samt årsredovisning kommer att tillgängliggöras en vecka före årsmötet.

Välkomna
MAK Styrelse